top of page
 • 'ปั๊ป' บริการห่อของขวัญ สำหรับคนพิเศษของคุณ ♡

  ลูกค้าสามารถเลือกของขวัญชิ้นสำคัญ ภายในเว็บไซต์ของเรา โดยผ่านระบบตะกร้า

  >> ต้องกดสินค้า 'บริการห่อของขวัญ' ด้วยน้า :)

   

  • ลูกค้าสามารถเลือกลายกระดาษห่อของขวัญ ได้ที่
   https://www.pubbpadoowubb.com/giftwrappingpaper แล้วแจ้งรหัสที่ช่อง Custom ค่ะ
   ** ยกตัวอย่างเช่น GWP001
  • หลังจากนั้น ปั๊ป จะเลือกริบบิ้นที่เข้ากันกับดาษห่อของขวัญเองค่า


  * กล่องของขวัญที่ถูกห่อ จะถูกใส่ในกล่องพัสดุอีก 1 ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหายค่ะ

  บริการห่อของขวัญ

  ฿59.00Price

  > >  new arrival  < <